Spectra Aerospace & Defense is a trusted and growing platform of C5ISR companies – CALCULEX, Galleon Embedded Computing, and ArgonFDS - bringing over a half-century of rugged, mission-ready, battle-tested experience to bear in aerospace and defense applications. From high-speed data acquisition, data recording and secure, high-density storage, to computing and rugged, clear display of mission data, Spectra delivers the products and subsystems needed for the most demanding military air, land, and sea platforms. With our comprehensive portfolio of rugged products, systems, and solutions, the Spectra family of companies’ customized end-to-end solutions for the C5ISR market help military end-users achieve mission success. Simply put, Spectra's rugged solutions Capture, Process, and Display your mission-critical data in the harshest environmental conditions. In the air, at sea, on land, and in space; We simplify integration.

CAPTURE

Data Acquisition

Sensor Recording

PROCESS

Mission Computing

Encrypted Storage

NAS & File Serving

Processing & Routing

DISPLAY

Displays

Peripherals

Tablets

Workstations

Hardware Developer

Hardware Engineer

loader-icon

HARDWARE DEVELOPER

We are looking for a hardware developer who can contribute their expertise to the development of new circuit boards for the aerospace and defense industry. The candidate we are seeking is eager to learn, curious, thorough, and detail-oriented. You should also enjoy teamwork, as our projects involve close collaboration with the mechanical and software departments.

In our development projects, we prioritize robustness and quality. Our systems must withstand powerful vibrations and extremely high/low temperatures in challenging environments. At the same time, high-speed signaling, such as 10GbE, SATA, and PCIe, should operate reliably despite external influences and perform well in terms of EMC.

With us, you will experience significant ownership of your own designs, with responsibility from the conceptual stage to series production. We have an environment where there is a low threshold for asking questions and where we aim to make each other better. You will find that there is a short distance between developers and decision-makers, and you can influence your own tasks and focus areas.

Our internal quality assurance processes are designed to make intuitive sense to developers and are seen as a necessity, rather than cumbersome and overly extensive processes that can occur in larger companies.

With us, we can promise you an exciting everyday life in a pleasant and informal environment, together with a team that constantly strives to design the best products and find smart solutions to complex problems.

 

Responsibilities:

• Design, development, testing, and adaptation of new circuit boards
• Troubleshooting, maintenance, and modifications to existing designs
• Development of test procedures
• Documentation

 

Desired Qualifications:

• BSc/MSc in electronics, cybernetics, or equivalent
• Minimum of 2 years of relevant experience
• Design of high-speed digital circuit boards (Keywords: EMC, SI, PI)
• Experience with schematic drawing and layout (knowledge of Altium Designer is an advantage)
• Experience with circuit board-level troubleshooting
• Good understanding of computer architecture and I/O technologies
• Good understanding of the lifecycle of electronic products
• Basic programming skills
• Proficiency in English, both oral and written
• Possibility of security clearance

 

Contact: career.norway@galleonec.com

HARDWARE-UTVIKLER

Vi er på jakt etter en hardware-utvikler som kan bidra med sin ekspertise i utviklingen av nye kretskort for fly- og forsvarsbransjen. Kandidaten vi ser etter er lærevillig, nysgjerrig, grundig og detaljorientert. Du bør også trives med team-arbeid da prosjektene våre innebærer tett samarbeid med mekanikk- og software-avdelingene.

I våre utviklingsprosjekter vektlegger vi robusthet og kvalitet. Systemene våre skal tåle kraftige vibrasjoner og svært høye / lave temperaturer i krevende omgivelser. Samtidig skal høyhastighets signalering, slik som 10GbE, SATA og PCIe, kjøre stabilt på tross av ytre påvirkninger og yte godt med hensyn til EMC.

Hos oss vil du oppleve stort eierskap til egne design, med ansvar helt fra idèstadiet til serieproduksjon. Vi har et miljø hvor det skal være lav terskel for å stille spørsmål og hvor vi ønsker å gjøre hverandre gode. Du vil oppleve at det kort avstand mellom utvikler og beslutningstakere og kunne påvirke egne arbeidsoppgaver og fokusområder.

Våre interne prosesser for kvalitetssikring er utformet slik at de skal gi intuitiv mening for utviklerne og betraktes som en nødvendighet, fremfor tungrodde og svært omfattende prosesser som kan inntreffe hos større selskaper.

Hos oss kan vi love deg en spennende hverdag i et trivelig og uformelt miljø, sammen med en gjeng som hele tiden streber etter å designe de beste produktene og finne smarte løsninger på komplekse problemstillinger.

 

Arbeidsoppgaver:

• Design, utvikling, test og tilpasninger av nye kretskort
• Feilsøking, vedlikehold og modifikasjoner på eksisterende design
• Utvikling av testprosedyrer
• Dokumentasjon

 

Ønskede Kvalifikasjoner:

• BSC/MSC innen elektronikk, kybernetikk eller tilsvarende
• Minimum 2 års relevant erfaring
• Design av høyhastighets digitale kretskort (Nøkkelord: EMC, SI, PI)
• Erfaring med skjemategning og utlegg (fordel med kjennskap til Altium Designer)
• Erfaring med feilsøking på kretskortnivå
• God forståelse av datamaskinarkitektur og I/O-teknologier
• God forståelse av livstidssyklus for elektronikkprodukter
• Grunnleggende programmeringsferdigheter
• Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
• Mulighet for sikkerhetsklarering

 

Contact: career.norway@galleonec.com